บัญชี - การเงิน

Login Form

916919
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
160
60
890299
6024
15116
916919

Server Time: 2019-12-15 11:10:49

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มี 3 สาขา ได้แก่

  • สาขาวิชาการโรงแรม

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)