พิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียรอายุราชการ วอศ.ชลบรี

พิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียรอายุราชการ วอศ.ชลบรี (204)

วันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีซสึกษาชลบุรี จัดพิธีมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียรอายุราชการ จำนวน 9 ท่านได้ได้แก่ ผู้อำนวยการปริวัฒน์ ถ ... read more
อบรมภาษาอังกฤษ บางแสน เฮอริเทจ

อบรมภาษาอังกฤษ บางแสน เฮอริเทจ (40)

19-20กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำงาน ณ โรงแรมบางแสนเฮร ... read more
อบรมการทำเบเกอรี่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิช

อบรมการทำเบเกอรี่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิช (33)

19-20 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชให้กับครูและนักเรียนแผนกวิชาอาหา ... read more
  1. ประกาศงานพัสดุ
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ข่าวประกาศ
Filter