กลับหน้าแรก
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

1. ตรวจระเบียบที่งานปกครอง
2. พิมพ์ใบโอนเงิน
3. พิมพ์ใบลงทะเบียน

รหัสประจำตัวมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti