คติประจำใจท่านผู้บริหาร  :::  ตรงต่อเวลา  :::   รู้หน้าที่  :::   มีความรับผิดชอบ
 
ขณะนี้เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข้อมูลสถานศึกษา
บทเรียน Online
บทเรียน Online
Link ด่วน สอศ.
เว็บไซต์น่าสนใจ
อ่านข่าว Online

ราคาน้ำมันวันนี้


พยากรณ์อากาสContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   

       
       
       
       
   

  1 to 0 of | Go to Page

   

   
   
   
         วิสัยทัศ วอศ.ชลบุรี
            เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนากำลังคน ที่มีคุณภาพระดับมาตราฐานสากล
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
         พันธกิจ วอศ.ชลบุรี
             1. การบริการเชิงรุก
             2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
             3. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
             4. วิจัย และพัฒนาการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
             
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         อัตลักษณ์ วอศ.ชลบุรี
             ดำเนินการตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
    
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
        เอกลักษณ์ วอศ.ชลบุรี
             "งานฝีมือเป็นเลิศ"
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ปรัชญา  วอศ.ชลบุรี
             "คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมวิทยา พัฒนาอาชีพ"
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
            


  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player


   
     
     
  แบบฟอร์มแผนการสอน
  ผลสอบ V-Net ระดับปวชและปวส ปีการศึกษา 2554
  รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด 2553
  แนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
  หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
  รายงานผลการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
  โครงสร้างหลักสูตรปี 2552-2554
  แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2555 
  แผนการเรียนรุ่นปีการศึกษา 2554
  แผนการเรียนรุ่นปีการศึกษา 2553
  แผนการเรียนรุ่นปีการศึกษา 2552

   
     
     
    ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการประกาศประกวดราคา   

  จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

    -